Firma Trade Innovation Andrzej Kostka jest oficjalnym dystrybutorem produktów pszczelich Pasieki z Pasją Hawran.

Zapraszamy do zakupu produktów pszczelich, których w takiej wysokiej jakości i nierozgrzewanej formie, ze świeczką można szukać na polskim rynku pszczelarstwa.

"Od pokoleń najwyżej jakości miody nierozgrzewane"

Pasieka z Pasją to według jej właścicieli marka niepowtarzalna. Przekonanie to rosło w nich od pokoleń – obecnie przychylają mu się rosnące rzesze oddanych klientów.

zdjecie5.jpg

Przyczyną sukcesu marki jest wiele czynników. Za fundamentalny należy uznać wieloletnią, rodzinną tradycję. To w rodzinie – najważniejszej wartości Państwa Hawranów zawierają się doświadczenie, umiejętność przekazania fachu, czy sumienna i długotrwała praktyka pszczelarska. Dzięki tym cechom Pasieka z Pasją zdołała nie tyle przetrwać, ile sukcesywnie prosperować od czasów dwudziestolecia międzywojennego.

Właściciele przez cały rok dążą do przeniesienia osobistej troski o rodzinę na pszczoły. Pracują z owadami, mając na uwadze ich trudną naturę i zmieniające się potrzeby. O trudnościach i sukcesach odnoszonych w swojej pracy mają okazję opowiadać przy okazji jarmarków, targów zdrowej żywności i szkół. W tych ostatnich opowiadają o swojej pasji uczniom.

zdjecie4.jpg

Stosowana wiedza – kolejny fundamentalny filar sukcesu pasieki – pochodzi z różnych źródeł. Są to studia rolnicze, jedyne w Polsce technikum pszczelarskie, wieloletnie praktyki odbywane przez pszczelarzy w Austrii i Luksemburgu, czy nauka płynąca z codziennej, nieustającej praktyki. Co ważne, państwo Hawran uważnie obserwują nie tylko swoje pszczoły, lecz także poczynania innych pszczelarzy. Dzięki temu, gdy zanotują błędy wśród innych, wyciągają z nich wnioski dla siebie. Codzienne wyzwania i nieprzewidywalność pracy w pasiece są chlebem powszednim w trosce o pszczoły. Między innymi dlatego państwo Hawran na bieząco konsultują swoje kroki z powiatowym lekarzem weterynarii.

Spośród miodów powszechnie dostępnych na rynku bardzo niewiele z nich zachowało paletę zalet i właściwości leczniczych. Pasieka z Pasją stosuje pełne poszanowanie dla bogactwa natury. Wydobywa i przygotowuje swoje miody tak, aby ich zbawienny wpływ na organizm ludzki został w pełni zachowany. Produkty Pasieki z Pasją są w stanie zapobiegać dolegliwościom serca, wątroby, reumatyzmowi, czy uzupełnić witaminy i minerały. Dotyczy to wszystkich oferowanych dóbr – począwszy od miodu wielokwiatowego, przez pyłek pszczeli, pierzgę czy propolis.

Klientów Pasieki z Pasją, pszczelarze z nieskrywaną dumą dzielą na tych, którzy zaznali satysfakcji i tych, którzy ich miodu jeszcze nie próbowali. Z tego miejsca czujcie się Państwo zaproszeni do rozsmakowania się owocach wieloletniej, wytężonej pracy największego skarbu, jakim jest natura.

DLACZEGO NASZE MIODY?

Jesteśmy pełni przekonania, że Pasieka z Pasją jest jedyną w Polsce, która zaciekle dąży do popularyzacji miodów nierozgrzewanych. Swój osąd popieramy na naukowej wiedzy.

Jak wskazują fundamentalne kryteria ekonomiczne, każde przedsięwzięcie związane z handlem powinno przynosić zysk. W nurt ten pomyślnie wpisują się producenci większości miodów powszechnie dostępnych na rynku. Dbają oni o to, aby prognozowane zbiory były odpowiednio wysokie i przełożyły się na zyski. Stanowi to przyczynę umasowienia produkcji – co za tym idzie – uproszczenia całego procesu konfekcjonowania miodu tak, aby osiągnąć maksymalną efektywność na jak największą skalę.

Zwiększenie skali produkcji ma jednak swoją cenę. W wypadku miodu jest to nieodwracalna utrata jakości.

W produkcji masowej miód musi być podgrzany, aby pompy mogły sprawnie go podawać, oraz żeby nie krystalizował się w słoikach do formy ciała stałego. Miód taki przybiera postać kryształków kulistych lub płytkowych z płynem albo wiecznie niekrystalizującego płynu. To wtedy w miodzie giną jego elementy żywe, czyli ponad 20 biopierwiastków, enzymy, aminokwasy, olejki eteryczne, barwniki naturalne, inhibitory, czy ciała odpornościowe. Jak pisze Tadeusz Barowicz w swojej książce Miód w naszej kuchni, dobry miód jest substancją, w której reagują ze sobą wyżej wspomniane enzymy, kwasy i inne związki czynne. Z tego miejsca nie powinno dziwić, że miód taki zmienia wygląd w miarę przechowywania, np. krystalizuje się, jaśnieje lub ciemnieje.

Zdaniem Tadeusza Barowicza szybka krystalizacja miodu jest świadectwem jego jakości. Autor wyżej wspomnianej książki obala tym samym mit, jakoby miód wraz z krystalizacją miał tracić na swojej wartości, lub zamieniać się w cukier. Dobry, dojrzały miód uchodzi z kolei za substancję nietrwałą i niestabilną. Nierozgrzewanie miodu zapewnia przetrwanie wszystkim jego żywym elementom, a jak wiadomo, powyżej temperatury 42 stopni Celsjusza wszystko co żywe ginie.

„Żywego” charakteru miodu dowodzi także Stanisław Popek pisząc o nieustannie zachodzących w nim reakcjach chemicznych pomiędzy wodą, cukrami, aminokwasami, enzymami, substancjami eterycznymi oraz substancjami odpowiedzialnymi za jego barwę. Stwierdza on także, że ogrzewanie miodu powoduje stopniową inaktywację jego części żywych oraz że spadek aktywności tychże części jest proporcjonalny do wzrostu temperatury i czasu jej działania.

Zaopatrzeni w tą wiedzę mamy moralny obowiązek zapytać: Co kupiliśmy, jeśli miód stoi już kolejny miesiąc w szafce kuchennej i nie krystalizuje? W istocie jest to wysokokaloryczny produkt, pozbawiony swoich koronnych właściwości, gdyż uległy one zniszczeniu w trakcie rozgrzewania.

Jak my to robimy, że od pokoleń sprzedajemy miody, nie mając problemów z ich niestabilnością lub fermentacją? Podejmujemy się wydobycia jedynie dojrzałych miodów. Opracowaliśmy proces technologiczny pozwalający na zimno nałożyć miód do słoika. Nie jest on standaryzowany, przez co jest niepowtarzalny.

Nasz miód jest wybierany przez świadomych klientów, których ilość stale rośnie z powodu coraz to większej uwagi poświęcanej zdrowemu żywieniu. Bierzemy udział w regionalnych jarmarkach i targach odbywających się na terenie całej polski przekazując naszą wiedzę i unikatowy produkt.

Sumiennie dostarczamy miody najwyższej jakości i jesteśmy przekonani o naszym statusie lidera pod tym względem. Robimy to z poszanowania wobec rodzinnej, wielopokoleniowej tradycji. Utrzymujemy ją w świetności, stawiając na jakość.

Źródła:

Tadeusz Barowicz, Miód w naszej kuchni, Wyd. Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006.

Stanisław Popek, Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinującyh ich jakość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.

(Pozycja ta stanowi raport ze szczegółowych i wyczerpujących badań Pana Popka nad miodem. Same badania obejmowały 73 rodzaje miodu, a przy ich realizacji autor zasięgnął ponad 140 naukowych źródeł teoretycznych.)